Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na pogoje pri prodaji in nakupu blaga in storitev preko spletne trgovine www.termotiping.si, ki deluje v okvirju podjetja Tiping d.o.o., Josipa Priola 26, 2000 Maribor, e-mail: tiping.mb@siol.net, kontaktni telefon:  064 155 542, matična številka: 5514606, davčna številka: SI23944269.

Potrošnik z registracijo na spletni strani www.termotiping.si, s klikom na polje Prebral sem in se strinjam s Splošnimi pogoji poslovanja, s klikom na polje »Kupite sedaj«, izjavlja, da je prebral in razumel napisano v teh Splošnih pogojih poslovanja podjetja Tiping d.o.o. in jih sprejema.

Po oddaji naročila na spletni strani www.termotiping.si, bo potrošnik dobil obvestilo, da je bilo njegovo naročilo sprejeto in je dano v nadaljnjo obdelavo s strani podjetja Tiping d.o.o. in njegovih dobaviteljev/partnerjev. Po preverjanju zalog v skladišču ali pri dobavitelju, se pripravi pošiljka, ki bo predana na izdajno mesto ali poslana z dostavno pošto na naslov dostave, ki jo kupec navede ob nakupu izdelkov. Kupec bo ponovno  prejel elektronsko sporočilo z obvestilom, da je njegovo naročilo odposlano ali pripravljeno za prevzem na izdajnem mestu.

Podjetje Tiping d.o.o. si bo prizadevalo prikazano blago na www.termotiping.si zagotoviti v zadostnih količinah. Ne glede na to, podjetje Tiping d.o.o. ne odgovarja, če določenega izdelka ob določenem času ni na zalogi. Blago lahko naročajo samo polnoletne osebe.

V primeru, da podjetje Tiping d.o.o. nastopa kot zastopnik drugih pravnih oseb (v nadaljevanju partnerji), bo deloval v skladu sklenjene pogodbe o trgovskem zastopanju s temi partnerji.

Vse cene, navedene na spletni strani, so cene z vključenim DDV in so v valuti EUR. Cene ne vključujejo stroškov dostave ter morebitne odkupnine, vplačnine ipd.

Prodajalec bo kupcu izdati račun za kupljeno blago ali storitev in se bo držal prikazanih cen ter objavljenih pogojev. Potrošnik ima pravico, da se pred nakupom (sklenitvijo prodajne pogodbe) blaga s podjetjem Tiping d.o.o. posvetuje in strinja z višino stroškov dostave in vsemi drugimi morebitnimi dodatnimi stroški, ki bi lahko bremenili naročeno blago.

Spletna cena je prodajna cena blaga prikazana ob izdelku z večjo velikostjo pisave in velja za naročila preko spletne strani www.termotiping.si. Ta cena je enaka ceni na izdanem računu.

Redna cena je prodajna cena blaga prikazana ob izdelku z manjšo prečrtano pisavo.

Podjetje Tiping d.o.o. si prizadeva čim natančneje in potrošniku čim bolj razumljivo opisati izdelke na spletni strani www.termotiping.si, vendar ne more jamčiti za točnost in zanesljivost vseh navedenih podatkov o izdelkih ali storitvah. Enako ne more jamčiti, da so vsi opisi izdelkov ali storitev brez napak. Potrošnik lahko reklamira izdelek ali storitev, ki ga je kupil, če bi ta bistveno odstopal od navedenih podatkov na spletni strani.

Prodajalec svojo obveznost po prodajni pogodbi izpolni s predajo blaga kupcu. Če prodajalec svoje obveznosti ne izpolni v dogovorjenem roku, lahko kupec ta rok podaljša. Če prodajalec svoje obveznosti ne more izpolni niti v podaljšanem roku, lahko kupec od pogodbe odstopi.

V primeru, da prodajalec zavrne dostavo blaga in je dobavni rok bistvena sestavina pogodbe ali kupec prodajalca pred sklenitvijo pogodbe obvesti, da je rok dobave bistvena sestavina pogodbe, lahko kupec po preteku prvotnega dogovorjenega roka odstopi od pogodbe, ne da bi prodajalcu določil dodaten rok za dobavo. Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec takoj vrne vsa že prejeta plačila za takšno naročilo.

Tveganje za škodo ali izgubo naročenega blaga preide s prodajalca na kupca, ko kupec ali neka druga oseba v imenu kupca, prevzame naročeno blago. Če kupec naroči prevoz pri prevozniku, ki ga ni ponudil prodajalec, transportna/dobavna tveganja za blago preidejo na kupca.

Pri prevzemu ali dostavi blaga kupcu svetujemo, da:

 • se ob dostavi paketa prepriča, da je prejel naročeni izdelek;
 • paket pregleda v navzočnosti dostavne službe;
 • preveri morebitne poškodbe embalaže ali izdelka in nanje opozorite dostavljavca. Če kupec ocenjuje, da bi izdelek lahko bil poškodovan, naj v prisotnosti dostavljavca odpre paket.  Poškodovan paket/izdelek naj kupec ne prevzame in nam javi, da mu pošljemo nov izdelek ali dogovorimo za vračilo kupnine;
 • ko se kupec prepriča, da je prejel naročen izdelek, naj odstrani embalažo. Etikete, nalepke, zaščite ipd. naj se čim manj poškoduje;
 • če se šifra izdelka, naziv artikla ali slika na embalaži ne ujemajo z naročenim izdelkom, naj se embalaža ne odpira. V tem primeru nas kontaktirajte na tiping.mb@siol.net, da preverimo pravilnost naročenega oziroma poslanega blaga;
 • pri nekaterih izdelkih odpiranje uniči embalažo in varnostno zaščito. Pri takšnih izdelkih naj se pred odpiranjem preveri ali je naročen izdelek resnično ta, kateri je bil naročen.

V primeru, da ste pošiljko prevzeli, nato pa kasneje ugotovili, da je poškodovana, je potrebno to reklamirati pri DPD ali Pošti Slovenije. Prosimo, da kontaktirate dostavno službo, ki vam je dostavila poškodovano pošiljko.

Stvarna napaka:

Podjetje Tiping d.o.o. ali partner mora kupcu izročiti blago skladu s prodajno pogodbo. Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je imelo blago, ko je nevarnost prešla na kupca, če tudi mu to ni bilo znano. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po tem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Ne upošteva se neznatna stvarna napaka.

Stvarna napaka pomeni:

 • da stvar nima lastnosti, ki so nujne za njeno normalno uporabo;
 • da stvar nima lastnosti, ki so nujne za njeno posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, te pa so bile prodajalcu znane oziroma bi mu morale biti znane;
 • da stvar nima lastnosti, ki so bile predpisane;
 • da prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnih koli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je prodajalec dal z oglaševanjem ali  predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora takšno napaki podrobno opisati v obvestilu prodajalcu in le temu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake ko mineta dve leti od izročitve stvari. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico zahtevati:

 • da se odpravi napaka na blagu ali
 • se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • se blago z napako zamenja z novim blagom ali
 • da prodajalec vrne plačani znesek.

Če ugotovljena napaka na blagu ni sporna, mora prodajalec v roku osmih dni ugoditi kupcu. Prodajalec pisno odgovori kupcu na podano zahtevo s strani kupca v osmih dneh po prejemu zahteve. Če prodajalec uniči ali izgubi izdelek, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ipd., je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov izdelek ali mu takoj plačati odškodnino v višini maloprodajne cene novega izdelka. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ipd., je dolžan na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, a se pri tem ne sme zmanjšati vrednost in uporabnost izdelka. V primeru, da to ni mogoče, pripada kupcu pravica kot v primeru izgube ali uničenja.

Kupec ima tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode (povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza izdelkov), ki nastane zaradi izpolnitve obveznosti. Zahteve kupca do prodajalca prenehajo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Reklamacija:

Kupec lahko poda reklamacijo z namenom, da bi uveljavil stvarno napako na izdelku, garancijo, napačno izračunano ali prikazano ceno ipd.

Reklamacije lahko pošljete preko elektronske pošte tiping.mb@siol.net  ali pokličete tel.številko: 064 155 542. Če je reklamacija poslana v zvezi z blagom katerega od naših pogodbenih partnerjev, bo reklamacija takoj posredovana partnerju v obravnavo. V tem primeru Tiping d.o.o. ne odgovarja za izvajanje aktivnost v vezi te reklamacije s strani partnerja. Podjetje Tiping d.o.o. ali njegov partner bo potrošniku odgovoril v osmih dneh od dneva prejema reklamacije.

V primeru rešitve reklamacije z vračilom plačanega zneska, je to vračilo zneska odvisno od načina plačila naročila:

 • če je bilo naročilo plačano s plačilno kartico, se izvede povračilo sredstev na kartico;
 • če je bilo naročilo plačano na drug način (na primer plačilo po povzetju, preko spletne banke, s položnico ali plačilo na prevzemnem mestu), se sredstva vplačajo na bančni račun kupca, ki v tem primeru javi podjetju TIPING d.o.o. številko računa (številka TRR oziroma IBAN).

Garancija:

Za izdelke, ki imajo garancijo, veljajo pogoji navedeni v garancijskem listu in veljajo od dneva nakupa izdelka ter s predložitvijo računa. Za reševanje reklamacij je pristojen pooblaščen servis. Za uveljavljanje reklamacije je potrebno izdelek dostaviti ali poslati na servis. Ta je dolžan izdelek popraviti v roku 45 dni od prejema zahtevka za popravilo. Če servis ne uspe izdelka popraviti v zakonskem roku, mora kupcu zagotoviti nov izdelek.

Za ugotavljanje napak je pristojen pooblaščeni servis, zato zamenjava izdelka ali vračilo izdelka brez danega mnenja pooblaščenega serviserja ni mogoča razen, če se podjetje TIPING d.o.o. ali njegov partner odloči in izdelek v celoti menja za novega.

Če izdelek, za katerega je bila izdana garancija, ne deluje brezhibno, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v roku 45 dni od dneva, ko je prejel proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od kupca zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec kupcu brezplačno zamenjati izdelek z novim. Če proizvajalec v omenjenem roku ne popravi ali ne zamenja izdelka z novim, lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim, mora proizvajalec izdati nov garancijski list.

Pravice kupca iz naslova garancije ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je kupec zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo izdelka z novim.

Odstop od pogodbe:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe. Pri tem mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. V takšnem primeru kupec nosi le stroške vračila blaga.

Omenjeni odstopni rok prične teči z dnem ko kupec ali oseba, ki jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom. Kupec izrazi, da odstopa od pogodbe z izjavo, ki jo lahko pošlje na obrazcu (prenese se lahko tukaj) ali na drug pisni način s katerim izrazi namen odstopa od pogodbe. Tiping d.o.o. bo kupca o prejemu obrazca obvestil pisno.

Vračilo plačila prodajalec izvede takoj ali najkasneje v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Prodajalec bo vrnil prejeto plačilo kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Pomeni, če je bilo naročilo plačano s plačilno kartico, se vračilo izvede na plačilno kartico. Če je bilo naročilo plačno na drug način (na primer plačilo po povzetju, preko spletne banke, s položnico ali plačilo na prevzemnem mestu), se sredstva vplačajo na bančni račun kupca, ki v tem primeru javi podjetju TIPING d.o.o. številko računa. Prodajalec lahko vračilo kupnine zadrži do prevzema vrnjenega blaga. Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga. Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano in v količini kot je bila izdana.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe:

 • pri blagu, ki je izdelano po navodilih kupca ali je prilagojeno njegovim potrebam;
 • pri dobavi zapečatene embalaže z varnostnim pečatom (če pečata ni ali je uničen se šteje, da je kupec odprl originalno embalažo);
 • pri dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo (na primer pri varovanju zdravja ali higiene, ko je kupec po dostavi uničil pečat).

Zaščita intelektualne lastnine:

Podjetje Tiping d.o.o. ima izključno avtorsko pravico nad spletno stranjo www.termotiping.si, na elementih kot so besedila, slike, posnetki, baze podatkov in ostalo. Uporaba navedenih avtorskih pravic brez pisnega soglasja podjetja Tiping d.o.o. se šteje za kršitev avtorskih pravic. Temu lahko sledi uporaba pravnih sredstev za uveljavljanje teh pravic.

V primeru, da potrošnik objavi ali posreduje svoj komentar, oceno, fotografijo ipd. se šteje, da tak potrošnik sprejema Splošne pogoje poslovanja in lahko podjetje Tiping d.o.o. uporablja posredovane podatke za tržne namene.

Način plačila:

Kupec lahko izdelke, ki jih je naročil preko spletne strani www.termotiping.si, plača na sledeč način:

 • z nakazilom na račun podjetja TIPING d.o.o. Maribor (po ponudbi / po predračunu),
  (kupec lahko naroči izdelke tudi preko telefona na št. 064 155 542. Po naročilu se mu na njegov elektronski naslov pošlje ponudba ali predračun. Po plačilu naloga se kupcu pošlje izdelek in račun. S plačilom po načinu predračuna se kupec strinja s splošnimi pogoji. Če plačila ne izvede v roku 5 dni od dneva naročila, bo tako naročilo preklicano);
 • preko PayPal-a s kreditnimi karticami Visa, MasterCard, Diners Club in American Express;
 • po povzetju s paketno dostavo DPD Slovenije ali Pošte Slovenije. Celoten znesek naročila lahko plača ob prevzemu pošiljke. Plačilo se lahko opravi v gotovini ali s plačilno kartico ob povzetju. Ob dostavi in plačilu po povzetju se zaračuna strošek provizije vplačnine po povzetju, ki je odvisen od ponudnika storitev (DPD https://www.dpd.com/si/sl/cenik/  ali Pošta Slovenije – https://www.posta.si/ceniki).

Podjetje Tiping d.o.o. na spletni strani www.termotiping.si uporablja ustrezne tehnološke rešitve in protokole za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil.

Iz varnostnih razlogov so podatki o vaši plačilni kartici vidni samo ponudniku plačilnih storitev, zato se celoten postopek plačila izvaja na spletnem mestu ponudnika (Pay Pal). Pri vnosu podatkov o plačilni kartici se zaupne informacije prek javnega omrežja prenašajo v kodirani obliki.

Dostava:

Dostava naročenega blaga se vrši na prevzemnem mestu ali na naslov naveden ob naročilu.

 • Osebni prevzem na prevzemnem mestu

Po izvedbi plačila blaga lahko naročeno blago po dogovoru prevzamete na izdajnem mestu na naslovu TIPING d.o.o., Strossmayerjeva ulica 13, 2000 Maribor.
Ko bodo izdelki pripravljeni za prevzem, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti ali s SMS sporočilom ali s klicem na vašo telefonsko številko. Osebni prevzem izdelkov je brezplačen.

 • Dostava na naslov

Dostava naročenega blaga se izvrši na naslov, ki ste ga navedli ob naročilu. Prodajalec blago oziroma storitev dostavi v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je DPD ali Pošta Slovenije. Prodajalec si pridržuje pravico, da izbere drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo izvedeno bolj učinkovito.

Strošek dostave na naslov

Strošek dostave je odvisen od zneska naročenih izdelkov.

 • Za naročilo nad 99€ je znesek dostave/poštnine brezplačen.
 • Za naročilo od 0€ – 98,99€ je znesek dostave/poštnine 3,95€.

Ob posebnih akcijah je lahko dostava brezplačna ne glede na višino nakupa.
Prikazane cene vključujejo davek.

Dostavo naročenega blaga, ki je na zalogi, lahko pričakujete naslednji delovni dan od dneva odpreme. V primeru, da blaga ni na zalogi, bo kupec o tem predhodno obveščen s strani podjetja Tiping d.o.o.

Reševanje sporov:

Prodajalec podjetje Tiping d.o.o. in potrošnik se strinjata, da bosta poskušala vse morebitne nejasnosti in spore, ki nastanejo v času pogodbenega razmerja med njima, reševati na miren način. V kolikor spora ne bo mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru.

Menu