Vsebine spletnih strani

Vsebine spletnega mesta so pripravljene v podjetju Tiping d.o.o.

Na spletnih straneh so uporabljene licenčne fotografije proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Ne odgovarjamo za morebitne tipkarske napake, pridružujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo vsebino na tem spletnem mestu, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Namen spletne trgovine

Spletna trgovina www.termotiping.si ponuja možnost spletnega nakupa izdelkov v ponudbi Tiping d.o.o.

Pravica uporabe

Vsebina na tem spletnem mestu, torej vse informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, se lahko uporabijo izključno za osebno, nekomercialno rabo in se ne smejo reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Prevzemanje odgovornosti

Zavezujemo se, da so podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni.

Pri oblikovanju spletnega mesta skušamo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Za njihovo točnost in celovitost ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Tehnična izvedba

Spletno stran in spletno trgovino je izdelalo podjetje Kreativne ideje na platformi WordPress/Woocommerce.

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programiranje spletnega mesta ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebin in pri izdelavi spletne trgovine, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Ime podjetja
TIPING d.o.o.

Naslov
Josipa Priola 26, 2000 Maribor

E-mail
tiping.mb@siol.net

Davčna številka
SI23944269

Matična številka
5514606000

Leto objave spletnega mesta
2021

Naročnik
Tiping d.o.o.

Priprava gradiva
Tiping d.o.o.

Odgovorna oseba
Niko Prekoršek

Menu